ADRESA

BALGAS s.r.o.

Andreja Hlinku 2005/10

013 03 Varín

KONTAKT

  0908 235 523

  balgas@balgas.sk

  www.balgas.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 44 743 378

DIČ: 2022824650

IČ DPH: SK2022824650

DOPLNKOVÉ ÚDAJE

č.ú.: SK36 7500 0000 0040 0778 7780

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.51335/L.